A GHA ens prenem molt seriosament la prevenció. Mitjançant el nostre assessorament tractem de minimitzar al màxim els riscos, oferint seguretat i tranquil·litat.

LA SEVA TOTAL TRANQUIL·LITAT

Li proporcionem complir amb totes les obligacions que estableix la normativa, segons el que estableix la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i en el Reial Decret 39/1997 de 17 de gener de serveis de prevenció.

Desenvoluparem més totes les accions necessàries en funció dels riscos existents i elaborarem un pla de prevenció segons estableix la Llei 54/2003.

Amb GHA sabrà que compta amb el millor suport i que la seva empresa estarà perfectament coberta en Riscos Laborals.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT

Posarem a la seva disposició tots els mitjans necessaris perquè els seus treballadors puguin realitzar-se les revisions mèdiques.

A més li fem lliurament dels resultats perquè pugui saber si els seus treballadors són aptes per exercir la feina.

LA FORMACIÓ COM A EINA DE CONSCIENCIACIÓ

La millor manera de prevenir és conscienciar i és per això que a GHA realitzem cursos específics en Prevenció de Riscos Laborals.

Si manté al seu personal perfectament format evitarà accidents que generen despeses elevades i en conseqüència reduirà costos.