Totes les empreses alimentàries, independentment de la seva activitat, han de sol·licitar un número d'autorització sanitària per a ser inscrites en el RGSEAA (Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments)

QUÈ EMPRESES ESTAN OBLIGADES A SOL·LICITAR EL REGISTRE SANITARI D'ALIMENTS?

Depenent de l'activitat, la majoria de vegades amb la comunicació prèvia ja es podrà començar a treballar. En altres casos, com passa amb empreses que tracten producte d'origen animal, és obligatori tramitar l'autorizació sanitària i esperar l'aprovació per part de Sanitat abans d'iniciar l'activitat. Alguns exemples de sectors que han de tramitar una autorització sanitària:

 • Empreses que elaboren aliments (exceptuant per al consumidor final in-situ)
 • Empreses de begudes, conserves, plats elaborats, fruites, etc.
 • Empreses de Distribució d'aliments. (Majoristes, vending ...)
 • Empreses d'importació / exportació.

PER QUÈ CONFIAR EN GHA PER A LA TRAMITACIÓ DEL REGISTRE SANITARI?

GHA elabora el seu Memòria Sanitària i tramita els Registres Sanitaris segons la seva activitat. Garantim l'obtenció de l'autorització.
Per a això:

 • Realitzem l'assessorament previ per avaluar les possibilitats de l'empresa d'obtenir el Registre Sanitari i els canvis que hauria d'implementar.
 • El dirigim a la Clau que s'ha de sol·licitar.
 • Emplenem tota la documentació de sol·licitud.
 • Elaborem la Memòria de l'Activitat.
 • Implantem els Plans d'Autocontrol / APPCC (obligatori segons normativa sanitària vigent).
 • Tramitem l'expedient, realitzem el seguiment i resolem les incidències.
 • Assistim a la inspecció de sanitat.