A GHA dissenyem i realitzem tots els Plans d'Autocontrol i APPCC que la seva empresa necessita, ajustant-nos a la normativa vigent.

LA SEVA EMPRESA HO NECESSITA

Qualsevol empresa o negoci relacionat amb productes alimentaris està obligada per llei a tenir un plà d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC).
No és una qüestió menor, ja que es tracta de protegir la salut dels consumidors, eliminant qualsevol risc o pràctica que pugui comportar algun tipus de perill.

Evidentment, cada empresa, segons la seva activitat, ha de posar en marxar un plà propi, dissenyat a mida.

CRITERIS PER UN APPCC

Cada plà ha d'establir clarament què és el que controla, qui ho fa i com es fa. A més, ha de marcar temps de control i valors límit.

A GHA dissenyem i realitzem tots els Plans d'autocontrol i APPCC que la seva empresa necessita, ajustant-nos a la normativa vigent.

A més ha d'estar de manera clara i entenedora per tal que tinguin una gran utilitat per definir i dur a terme els processos d'una forma eficaç.

LA IMPLICACIÓ DEL PERSONAL: TASCA FONAMENTAL

Tant important com la redacció dels Plans d'Autocontrol i APPCC és posar-ho en pràctica de manera eficient. En aquest sentit, la implicació del personal en tot el que té a veure amb riscos alimentaris és de vital importància.

A GHA sempre anem un pas més enllà i aportem solucions pràctiques a l'empresa, no només per complir amb la normativa, sinó per afavorir al personal en la seva millora constant.