La manera més efectiva i objectiva de saber si una empresa està complint amb tota la normativa que afecta la seva activitat és realitzant auditories de qualitat externes. En GHA som especialistes i disposem dels millors auditors per aportar valor a la seva empresa.

AUDITORIA DE QUALITAT INICIAL

Amb la primera presa de contacte aconseguim tenir una visió global de l'empresa i els seus processos de treball.

Tindrem una visió clara del punt de partida en què ens trobem i ens permetrà obtenir tota la informació necessària per elaborar un plà d'acció que asseguri arribar a l'objectiu marcat.

AUDITORIES DE QUALITAT, CONTROL I SEGUIMENT

Mitjançant auditories periòdiques de control i seguiment aconseguim la implicació del personal, l'actualització constant de tots els processos i la verificació de les bones pràctiques de manipulació del que es veurà reflectit en la qualitat final oferida.

Podrem controlar la implantació dels Plans d'Autocontrol i APPCC i aplicar les mesures correctores necessàries si veiem que ens estem desviant de l'objectiu final.