A GHA assessorem als nostres clients sobre les analítiques necessàries per controlar i identificar els possibles riscos relatius a la seguretat alimentària.

LOCALITZAR I ANALITZAR FACTORS DE RISC ÉS FONAMENTAL

Però a GHA no ens conformem amb oferir el més complet assessorament. Oferim un servei integral als nostres clients, realitzant preses de mostres segons cada activitat i normativa./br>
L'objectiu és localitzar i analitzar aquests potencials riscos. Els resultats seran molt útils en la verificació de bones pràctiques i processos dins de l'empresa.

ANÀLISIS DE REFERÈNCIA

Són molts els factors que cal analitzar per controlar els punts crítics en seguretat alimentària. Entre ells es poden destacar:

  • Matèries primeres / aliments
  • Plats elaborats
  • Superfícies / útils
  • Aigües
  • Legionel·la
  • Estudis de caducitats (vida útil)
  • Ambient
  • Manipuladors