Én aquesta pàgina volem resoldre alguns dels dubtes més freqüents al voltant de la Seguretat Alimentària i Dietètica i nutrició, indiqui'ns el sector de la seva activitat i no dubti en contactar amb nosaltres amb qualsevol dubte.

RESTAURACIÓ

1Necessito Registre Sanitari?
Com restaurant no, però sí ha de quedar registrat en l'àmbit municipal.
2En el mateix restaurant, preparo càterings per a empreses i particulars, necessito Registre Sanitari?
Depèn de la comunitat autònoma hi han diferents conceptes d'aplicació.
3Què controls he implantar en el meu dia a dia?
Tots els que preveu la normativa sanitària que afecta l'activitat (Reglament Europeu 852/2004 i Reial Decret 3484/2000)
4Em cal un APPCC per al meu restaurant?
Es necessita un plà APPCC que implica uns autocontrols.
5He de realitzar analítiques dels plats que preparo?
No és obligatori però si recomanable.
6Qui ha de disposar del carnet o certificat de manipulador d'aliments?
Tot el personal que intervé en la preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació, venda, subministrament i servei de productes alimentaris, incloent personal de cuina, sala i neteja.
7Cada quant s'ha de renovar el certificat de manipulador d'aliments?
L'empresa ha de formar contínuament als seus treballadors. És aconsellablecada any si hi ha rotació de personal, o com a màxim cada dos anys si la plantilla és estable.
8Si un treballador nou ha fet el curs de manipulador d'aliments en una altra empresa, és vàlid ?
No.És l'empresa on es treballa qui ha de donar la formació d'acord a l'activitat que realitza. ( Reglament 822/2004, Annex II, capítol XII )
9Puc bonificar-me l'import de la formació que realitzo?
Sí , sempre que es disposi de crèdit suficient i es compleixin les condicions marcades per FUNDAE.

HOTELS

1Necessito tenir un Pla APPCC?
sempre que s'elaborin menjars.
2Què mesures he de prendreper garantir els controls sanitaris?
Implantar els autocontrols establerts en normativa sanitària. ((Reial Decret 3484/2000 i Reglament Europeu 852/2004))
3Realitzo banquets o esdeveniments, quins tipus de controls he de complir?
A més del descrit anteriorment, s'haurà de guardar una mostra testimoni..
4No tenim restaurant però si bufet d'esmorzar, què he de controlar i quins riscos assumeixo?
Encara que l'activitat alimentària és menor si s'han de tenir en compte l'aplicació de controls de neteja, temperatures, al·lèrgens i altres..
5Qui ha de disposar del carnet o certificat de manipulador d'aliments?
Tot el personal que intervé en la recepció de matèria prima, preparació, manipulació, elaboració, emplatat i subministrament al client final.
6Cada quan s'ha de renovar el certificat de manipulador d'aliments?
L'empresa ha de garantir la supervisió, instrucció i formació contínua dels manipuladors de productes alimentaris en qüestions d'higiene alimentària, d'acord a la seva activitat laboral. Per tant es recomana realitzar la formació anualment o com a màxim als dos anys.
7Si un treballador nou ha fet el curs de manipulador d'aliments en una altra empresa, és vàlid?
No. L'empresa ha de formar al seu personal ja que la seva activitat pot ser diferent a les anteriors en altres empreses (Reglament 822/2004, Annex II, capítol XII).
8Puc bonificar-me l'import de la formació que realitzo?
, sempre que es disposi de crèdit suficient i es compleixin les condicions marcades per FUNDAE.
9Quines mesures he de prendre per evitar Legionella?
Realitzar neteges per empreses especialitzades i analitzar l'aigua a continuació per comprovar la absència de Legionella.
10Per què és convenient realitzar un control higiènic a les habitacions??
Per controlar que s'ha efectuat una neteja i DESINFECCIÓ.

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

1Necessito Registre Sanitari?
Si i ha de ser d'acord amb els productes que elabora. Existeixen claus que classifiquen l'activitat.
2Em cal un APPCC per al meu negoci?
, és obligatori.
3Quin tipus de controls haig d’implantar a la meva empresa?
Els establerts al APPCC i Reglament Europeu 852/2004 i 853/2004.
4Quin tipus de analítiques he de realitzar?
Dependrà de l'activitat que realitzi.
5Qui ha de disposar del carnet o certificat de manipulador d'aliments?
Tot el personal que intervé en la preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació, venda, subministrament i servei de productes alimentaris.
6Cada quan s'ha de renovar el certificat de manipulador d'aliments?
L'empresa ha de garantir la supervisió, instrucció i formació contínua dels manipuladors de productes alimentaris en qüestions d'higiene alimentària, d'acord a la seva activitat laboral. Per tant es recomana realitzar la formació anualment o com a màxim als dos anys.
7Si un treballador nou ha fet el curs de manipulador d'aliments en una altra empresa, és vàlid?
No. L'empresa ha de formar al seu personal ja que la seva activitat pot ser diferent a anteriors en altres empreses (Reglament 822/2004, Annex II, capítol XII)
8Puc bonificar-me l'import de la formació que realitzo?
, sempre que es disposi de crèdit suficient i es compleixin les condicions marcades per FUNDAE.
9Què informació he d'incloure a la etiquetes dels productes que elaboro?
Existeix la llei d'etiquetatge, 1169/2011 que marca totes les pautes sobre la informació que ha de contenir.
10He de realitzar un estudi de vida útil per saber la caducitat dels productes que elaboro?
Tots els productes han de tenir una data de caducitat o consum preferent. Per conèixer els límits de caducitat s'han de fer anàlisis en laboratori.
11Em convé tenir una certificació de qualitat tipus IFS, ISO, BRC…?
És molt recomanable. Actualment cada vegada es demana més les certificacions de qualitat, sobretot per vendre a grans corporacions o exportar.
12Quan exporto, com sé la normativa que he de complir?
Cal comptar amb l’assessorament d'un expert. Cada país té els seus condicionants.
13Quina diferència hi ha entre 4ª gama y 5ª gama?
IV Gama:
La IV Gama és una línia d'hortalisses i fruites fresques, preparades mitjançant diferents operacions unitàries com ara selecció, pelat, tallat, rentat i envasat. Són conservades, distribuïdes i comercialitzades sota cadena de fred i estan a punt per ser consumides crues sense cap tipus d'operació addicional durant un període de vida útil de 7 a 10 dies. Tant la preparació inicial com la conservació posterior han d'anar acompanyades de temperatures reduïdes, per sobre del punt de congelació, per mantenir el producte amb les seves característiques de frescor durant la distribució i congelació i, com és lògic, en el moment del seu consum.

V Gama:
La V Gama La V Gamma està formada per aquells productes amb formes comercials que impliquen haver rebut dues maneres diferents de manipulació tecnològica, és a dir, un tractament tèrmic i un envasat, a més del complement de fred per a la seva bona conservació. Els aliments de V gamma són productes tractats per calor, llestos per consumir i que es comercialitzen refrigerats. Inclouen una àmplia varietat de productes, des de verdures cuites fins a plats preparats a força de carn, peix, pasta, arròs, etc. La vida útil d'aquests productes varia entre 6 i 42 dies depenent del tipus d'aliment i el tractament tèrmic aplicat.

DISTRIBUCIÓ ALIMENTÀRIA

1He de tenir Registre sanitario?
, obligatòriament.
2Què implica disposar de Registre sanitari ?
Complir amb la normativa sanitària que s'exigeix. S'han de dur a terme determinats autocontrols per garantir la seguretat alimentària: traçabilitat, control proveïdors, etc. segons un Pla APPCC establert.
3S'ha de tenir el certificat de manipulador?
Si, totes les persones que intervenen en càrrega / descàrrega, transport, neteja són manipuladors d'aliments (no elaboradors) i han de conèixer tot el relacionat amb la seva activitat.
4Què he d’exigir als meus proveïdors?
Entre molts requisits, un dels més importants és el compliment de la llei d'etiquetatge segons RE 1169/2011.
5He de controlar la traçabilitat?
Sí, tota empresa està obligada a controlar la traçabilitat per tal de poder rastrejar la procedència de la mercadería i la destinació final.
6Quins requisits han de complir les meves instal·lacions?
Dependrà de molts aspectes però tots ells atendran criteris d'higiene i distribució de les instal·lacions.

CÀTERING/CUINA CENTRAL

1Necessito Registre sanitari?
, obligatòriament.
2Em cal un APPCC?
, obligatòriament.
3Quin tipus de controls haig d’implantar a la meva empresa?
Els que estableix el propi APPCC i la normativa sanitària.
4Quin tipus de analítiques he de fer?
Depèn dels productes que s'elaborin. S'haurà d'estudiar al detall.
5Qui ha de disposar del carnet o certificat de manipulador d'aliments?
Tot el personal que intervé en la preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació, venda, subministrament i servei de productes alimentaris.
6Cada quan s'ha de renovar el certificat de manipulador d'aliments?
L'empresa ha de garantir la supervisió, instrucció i formació contínua dels manipuladors de productes alimentaris en qüestions d'higiene alimentària, d'acord a la seva activitat laboral . Per tant es recomana realitzar la formació anualment o com a màxim als dos anys.
7Si un treballador nou ha fet el curs de manipulador d'aliments en una altra empresa, és vàlid?
No. L'empresa ha de formar al seu personal ja que la seva activitat pot ser diferent a anteriors en altres empreses (Reglament 822/2004, Annex II, capítol XII)
8Puc bonificar-me l'import de la formació que realitzo?
Sí, sempre que es disposi de crèdit suficient i es compleixin les condicions marcades per FUNDAE.
9He de guardar una mostra testimoni de cada plat que preparo?
ja que en cas d'intoxicació s'ha d'analitzar.

RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES

1Si externalitzo el servei de cuina, tinc de realitzar algun control?
Si, tot aliment que es rep o s'elabora al centre s'ha de controlar ja que la responsabilitat és de centre. El servei extern és un proveïdor al què cal controlar.
2Tinc de conservar el menú testimoni?
ja que en cas d'intoxicació s'haurà de determinar si els aliments servits aquell dia estaven en perfecte estat.
3He de realitzar anàlisi dels aliments?
No és obligatori però si molt convenient.
4He de realitzar anàlisis de Legionella a la residència geriàtrica?
en determinades condicions de les instal·lacions d'aigua.
5Els menús nutricionals, tenen de ser supervisats per un dietista?
Sí. Ha de ser un dietista o nutricionista diplomat.
6Què es considera un menú nutricionalment equilibrat?
Quan aporta els nutrients i calories que cada persona necessita.
7Cada quan s'ha de renovar el certificat de manipulador d'aliments?
L'empresa ha de garantir la supervisió, instrucció i formació contínua dels manipuladors de productes alimentaris en qüestions d'higiene alimentària, d'acord a la seva activitat laboral. Per tant es recomana realitzar la formació anualment o com a màxim als dos anys.
8Ha de disposar el personal de cuina i auxiliars del certificat de manipulador d'aliments?
ja que col·laboren en tasques d'elaborar o servir aliments. Tot el personal que intervé en la preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació, venda, subministrament i servei de productes alimentaris, es considera manipulador d'aliments.

COMERÇ MINORISTA

1Quina informació he d'incloure en l’etiquetatge de los productos que elaboro?
Existeix la llei d’etiquetatge 1169/2011 que estableix tote les informacions que ha d'incloure.
2Com puc saber la data de caducitat d'un producte que elaboro?
Realitzant un estudi de vida útil en laboratori.
3Què és un estudi de vida útil?
S'analitza el producte en diverses dates per conèixer el límit de caducitat.
4Com actuo en cas de tenir una denúncia per intoxicació?
Demostrant que compleix amb la prevenció, és a dir, si es tenen implantats tots els autocontrols que afecta a la seva activitat i disposa d'un Pla de Qualitat Intern .

DISTRIBUCIÓ VENDING

1He de tenir Registre Sanitari?
Sí, totes les empreses que són operadores de Vending han de disposar de registre sanitari.
2¿Què implica tenir Registre Sanitari?
Complir amb la normativa sanitària que s'exigeix. S'ha de dur a terme determinats autocontrols per garantir la seguretat alimentària: traçabilitat, control proveïdors, etc. segons un Pla APPCC establert.
3S'ha de tenir el certificat de manipulador d'aliments en el Vending?
Si i el curs ha de contemplar actuacions específiques d'aquesta activitat com ara neteja de màquines de begudes calentes, etiquetatge de productes sòlids, temperatures de transport, etc.
4He de tenir elaborat un pla de neteja i desinfecció de les màquines de begudes calentes?
Sí ja que forma part del pla de neteja específic de l'activitat vending.
5He de tenir un protocol d'actuació per controlar la desinfecció de les màquines autoalimentades?
És obligatori tenir per escrit aquest protocol ja que s'ha de garantir la correcta aplicació per part dels empleats.