LES ALGUES, UN BON ALIAT A LA CUINA
novembre 17, 2016
SUPERALIMENTS AMB ALTA REPUTACIÓ
gener 23, 2017
LES ALGUES, UN BON ALIAT A LA CUINA
novembre 17, 2016
SUPERALIMENTS AMB ALTA REPUTACIÓ
gener 23, 2017

Les auditories de control es realitzen mitjançant visites periòdiques per comprovar el grau d’implantació de les operacions portades a terme dins d’una empresa referent al que indica el Sistema d’Autocontrol.

Les auditories externes constitueixen una eina indispensable per controlar, millorar i garantir la qualitat i innocuïtat de tot procés productiu del sector alimentari, en qualsevol de les seves fases o apartats, tenint en compte tant les instal·lacions com la manera de treballar de tot el personal que forma part de la producció.

COM HAURIA DE SER UNA AUDITORIA?

La periodicitat de les auditories i controls en diferents horaris de treball sense previ avís és molt útil per avaluar i generar tranquil·litat i confiança durant tots els processos.

QUINS OBJECTIUS TENEN LES AUDITORIAS?

Conèixer els problemes reals de cada establiment mitjançant la revisió dels següents punts:

  • Bones Pràctiques de Manipulació per part del personal (Complementar el programa formatiu teòric de Manipuladors d’Aliments i gestió d’al·lergògens, mitjançant la resolució de consultes “in situ” en matèria d’higiene alimentària).
  • Estat de manteniment, neteja i higiene de les instal·lacions, equips i personal.
  • Condicions d’emmagatzematge dels productes i temperatura dels equips de fred.
  • Compliment de la normativa d’etiquetatge i de traçabilitat.
  • Revisió de caducitats i rotació de productes o sistema FIFO.
  • Compliment dels registres d’autocontrol i elaboració de prerequisits i/o APPCC segons pertoqui.
  • Recollida de mostres d’aliments, superfícies i aigua per analitzar a manera de comprovació final.

auditoria

 

Els auditors interns avaluen l’adequació i eficàcia del sistema d’autocontrol a les àrees esmenades anteriorment amb la finalitat de facilitar un bon procés de producció. Els auditors proporcionen recomanacions per millorar aquelles àrees en les quals s’observen incidències.

Una activitat d’auditoria interna eficaç és un valuós recurs per la direcció de l’empresa. L’objectivitat, habilitats i coneixements dels auditors agreguen valor de forma significativa als processos d’activitat alimentària de les empreses d’aquest àmbit proporcionant, a més d’assegurament de seguretat i qualitat alimentària, una major probabilitat de fidelització de clients, proveïdors i empleats.

 

Una auditoria, per tant, permet tenir una visió real del sistema de gestió de qualitat i seguretat alimentària de l’empresa. És important ser conscient que en les empreses, els processos productius, la maquinària o equips, els proveïdors i els empleats canvien a qualsevol moment i; qualsevol modificació, per petita que sigui, influeix en la qualitat del producte final i, per tant, en la visió de l’empresa que es porta el client.

 

Per això, resulta imprescindible sotmetre’s amb certa periodicitat a auditories de control adaptades a cada activitat.

D’altra banda, les auditories realitzades sense avís previ poden resultar molt més efectives.

 

La raó? Que aquestes auditories són les que proporcionen dades reals de l’activitat, sense temps a preparar o modificar conscient o inconscientment, determinades pràctiques o parts del procés que, d’una altra manera, no s’haguessin realitzat.

 

Beneficis de la realització d’autories enfront de l’Administració

Les auditories permeten una millora contínua del sistema de gestió de qualitat i les pràctiques del personal manipulador de cada establiment.

L’autocontrol en tot el procés de producció és una bona preparació per poder passar sense problemes les inspeccions sanitàries. Mai s’ha d’oblidar que existeix una regulació estricta que afecta a totes les empreses relacionades amb el sector alimentari:

– Indústries alimentàries

– Obradors

– Majoristes alimentaris

– Restauració

– Menjadors escolars

– Col·lectivitats

Etc.

 

Un problema de certa magnitud que es desconeix o s’ha passat per alt, arriba a provocar fins i tot la paralització de l’activitat si és detectat en una inspecció sanitària oficial. Les auditories, realitzades periòdicament, afavoreixen l’estricte compliment de la normativa legal vigent, evitant situacions que són realment perjudicials per a l’empresa.

 

En conclusió, les auditories sempre són una bona eina per comprovar, preveure, corregir i establir un mètode de millora contínua.

Gestion e Higiene Alimentaria S.L. 93 860 31 05 info@ghalimentaria.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *