Registre Sanitari

puntos2
registros-sanitarios

Les empreses alimentàries han de notificar a les autoritats sanitàries el començament de la activitat empresarial i han de sol·licitar prèviament una autorització sanitària (depenent del sector que faci referència) per ser inscrites en el RGSEAA (Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments).

Per tot això, GHA elabora la seva Memòria Sanitària i tramita els seus Registres Sanitaris segons la seva activitat.

 • Assessorament previ per avaluar les possibilitats de la empresa d’obtenir el Registre Sanitari i els canvis que deuria implementar.
 • Elecció de la Clau de RSI que s’ha de sol·licitar.
 • Emplenament dels Formularis de Sol·licitud
 • Pagament de les taxes
 • Elaboració de la Memòria de la Activitat
 • Implantació dels Plans d’Autocontrol / APPCC (obligatori segons Normativa Sanitaria vigent)
 • Tramitació del expedient, seguiment i resolució d’incidències.
 • Assistència tècnica en inspeccions de sanitat

Quines empreses estan obligades a sol·licitar el Registre Sanitari d’Aliments?

 • Les que elaboren aliments (exceptuant per a consumidor final in-situ)
 • Les que emmagatzemen (begudes, conserves, plats elaborats, fruites...)
 • Empreses de Distribució d’aliments (majoristes, vending...)
 • Empreses d’importació/exportació