Plans Autocontrol i APPCC

puntos2
planes-autocontrol

 

Disseny i realització dels pre-requisits (plans) i processos d’autocontrol i APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control)


Documentació obligatòria segons Normativa i de gran valor i utilitat per definir i dur a terme els processos eficientment.


GHA aporta solucions pràctiques a la seva empresa implicant al personal en la seva millora constant, no només per complir la normativa.